DANH BẠ CÁN BỘ CÔNG CHỨC

 Họ và tên Chức vụĐiện thoại cơ quanDi độngĐịa chỉ Email
Ban Lãnh đạo
 Lê Đồng KhởiChánh Thanh tra0270.3 888 388 ldkhoi.ttra@vinhlong.gov.vn
 Trấn Quốc ThuấnPhó Chánh Thanh tra0270.3 888 199 tqthuan.ttra@vinhlong.gov.vn
 Dương Văn BảyPhó Chánh Thanh tra0270.3 888 883 dvbay.ttra@vinhlong.gov.vn
 Phan Hữu DanhPhó Chánh Thanh tra0270.3 888 133 phdanh.ttra@vinhlong.gov.vn
Văn Phòng
 Phạm Hồng ThúyChánh Văn phòng0270.3 888 336 phthuy.ttra@vinhlong.gov.vn
 Trần Hoàng Anh TuấnPhó Chánh Văn phòng0270.3 823 247 thatuan.ttra@vinhlong.gov.vn
 Lê Thị Kim DungThanh tra viên0270.3 823 247 ltkdung.ttra@vinhlong.gov.vn
 Lâm Thị HuệThanh tra viên0270.3 888 268 lthue.ttra@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thu TrangChuyên viên0270.3 888 268 nttrang.ttra@vinhlong.gov.vn
 Phan Hoàng ÂnThanh tra viên0270.3 823 247 phan.ttra@vinhlong.gov.vn
 Trần Thị Thùy TrangChuyên viên0270.3 823 247 ttttrang.ttra@vinhlong.gov.vn
Phòng GSXLSTT
 Nguyễn Ngọc ThờiTrưởng phòng0270.3 896 660 nnthoi.ttra@vinhlong.gov.vn
 Trần Văn PhátPhó Trưởng phòng0270.3 896 660 tvphat.ttra@vinhlong.gov.vn
 Lương Thị Ngọc LắmThanh tra viên0270.3 896 660 ltnlam.ttra@vinhlong.gov.vn
 Lê Thị Phương LoanThanh tra viên0270.3 896 660 ltploan.ttra@vinhlong.gov.vn
Phòng GQKNTC 1
 Nguyễn Văn DưTrưởng phòng0270.3 888 186 nvdu.ttra@vinhlong.gov.vn
 Đặng Thị Ngọc TuyềnPhó Trưởng phòng0270.3 888 186 dtntuyen.ttra@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Mạnh CảnhPhó Trưởng phòng0270.3 888 186 nmcanh.ttra@vinhlong.gov.vn
 Lê Thị Thanh XuânThanh tra viên0270.3 888 186 lttxuan.ttra@vinhlong.gov.vn
 Dương Mạnh KhaThanh tra viên0270.3 888 186 dmkha.ttra@vinhlong.gov.vn
 Phan Thanh TânThanh tra viên0270.3 888 186 pttan.ttra@vinhlong.gov.vn
Phòng GQKNTC 2
 Trần Thanh TùngTrưởng phòng0270.3 821 536 tttung.ttra@vinhlong.gov.vn
 Lê Quan TriềuPhó Trưởng phòng0270.3 821 536 lqtrieu.ttra@vinhlong.gov.vn
 Trần Thanh ĐiềnThanh tra viên0270.3 821 536 ttdien.ttra@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thanh TâmThanh tra viên0270.3 821 536 nttam.ttra@vinhlong.gov.vn
Phòng PCTN
 Trương Văn PhúcTrưởng phòng0270.3 888 319 tvphuc.ttra@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Minh TuấnThanh tra viên0270.3 888 319 nmtuan.ttra@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thị Cẩm TúThanh tra viên0270.3 888 319 ntctu.ttra@vinhlong.gov.vn
 Đinh Văn DuyThanh tra viên0270.3 888 319 dvduy.ttra@vinhlong.gov.vn