Chi tiết văn bản

25/2018/QH14
25/06/2018
01/01/2017
​Luật Tố cáo năm 2018 và tài liệu giới thiệu Luật Tố cáo 2018
Luật
Quốc hội
Nguyễn Thị Kim Ngân
202213142636_GT Luat TC 2018.rar