văn bản chỉ đạo điều hành

select
select
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
Open the calendar popup.
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lực
1 06/2021/TT-TTCP Quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn Thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra 01/10/2021 15/11/2021
2 05/2021/TT-TTCP Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh 01/10/2021 15/11/2021
3 07/2021/TT-TTCP Quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 01/10/2021 15/11/2021
4 03/2021/TT-TTCP Quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng tại chính quyền địa phương 30/09/2021 20/11/2021
5 Quy chế Quy chế làm việc của Thanh tra tỉnh Vĩnh Long 09/04/2021
6 Quy chế Quy chế chi tiêu nội bộ của Thanh tra tỉnh Vĩnh Long 15/03/2021
7 59/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng 01/07/2019 15/08/2019
8 31/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo 10/04/2019 28/05/2019
9 36/2018/QH14 Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 20/11/2018 20/11/2018
10 25/2018/QH14 Luật Tố cáo năm 2018 và tài liệu giới thiệu Luật Tố cáo 2018 25/06/2018 01/01/2019
<<<1>>>