Chi tiết văn bản

36/2018/QH14
20/11/2018
20/11/2018
Luật Phòng, chống tham nhũng 2018
Luật
Quốc hội
Nguyễn Thị Kim Ngân
2022131484_luat PCTN 2018.doc